środa, 12 czerwca 2024

Oferty pracy na stanowiska w Dziale Projektów i Doradztwa do realizacji projektu „HoReCa"

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej ul. Cieszyńska 365 Zatrudni pracowników do Działu Projektów i Doradztwa do realizacji projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej

Poszukiwani kandydaci na stanowiska pracy do realizacji projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje” finansowanych w ramach programu KPO. Oferowane stanowiska pracy w zakresie zadań w projekcie:

 • Kontraktacja i zawieranie umów
 • Realizacja i rozliczanie umów
 • Monitoring i kontrola
 • Obsługa finansowa projektu

Zadania i obowiązki pracowników związane z realizacją projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje”:

W zakresie obsługi finansowej projektu:

 • obsługa finansowa w zakresie sporządzania wniosków o zaliczkę oraz wniosków o płatność
 • rozliczanie etapów realizacji projektu (wniosków o zaliczkę oraz o płatność)
 • rozliczanie wsparcia dla przedsiębiorców
 • kontakty oraz współpraca z partnerami projektu oraz instytucją wdrażającą projekt
 • kontrola finansowa udzielonych dotacji
 • opracowywanie raportów i archiwizowanie dokumentacji projektu

W zakresie kontraktacji i zawierania umów z przedsiębiorcami:

 • przygotowanie umów o dofinansowanie
 • kompletowanie i weryfikacja dokumentacji przedsiębiorców, w tym w zakresie kompletności, aktualności dokumentacji, statusu MŚP oraz zabezpieczenia realizacji umów (weksel lub inne zgodne z dokumentacją PARP)
 • opracowywanie raportów i archiwizowanie dokumentacji projektu

W zakresie realizacji i rozliczania przedsięwzięć/umów z przedsiębiorcami:

 • kompleksowa opieka nad przedsiębiorcami w zakresie prawidłowej realizacji przedsięwzięć
 • prowadzenie monitoringu realizowanych działań
 • kontrola poprawności realizacji wniosków przedsiębiorców oraz weryfikacja kosztów i dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie zgodnie z wnioskiem oraz kwalifikacją kosztów
 • sporządzanie okresowych wniosków o refundację poniesionych przez przedsiębiorców kosztów realizacji przedsięwzięć
 • opracowywanie raportów i archiwizowanie dokumentacji projektu
 • kontrola finansowa udzielonych dotacji

Wymagania niezbędne na stanowiska związane z realizacją projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje”:

 • wykształcenie wyższe
 • staż pracy – co najmniej 3 lata na stanowisku, które wymagało samodzielnej organizacji pracy i podejmowania samodzielnych decyzji wg. ogólnego zakresu obowiązków
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w tym: w zakresie kontraktacji i zawierania umów i/lub kontroli projektów i/lub w zakresie rozliczania projektów (dofinasowania) i/lub w zakresie monitoringu i sprawozdawczości i/lub obsługi finansowej projektów
 • umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych UE (w cv należy podać stanowisko/funkcje /wykonywane czynności oraz nazwę programu i nazwę projektu)

Wymagania oczekiwane od kandydatów na wszystkie oferowane stanowiska:

 • zdolności organizacyjne
 • komunikatywność
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole

Warunki pracy i wynagrodzenia na wszystkie oferowane stanowiska:

 • umowa o pracę na czas określony, pełny etat lub ½ etatu
 • praca stacjonarna /z możliwością pracy w systemie hybrydowym tj. w trybie stacjonarnym i zdalnym/
 • praca od poniedziałku do piątku oraz elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • dofinansowanie do opieki medycznej
 • wynagrodzenie miesięczne stałe oraz system premiowy
 • niezbędne narzędzia pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy /CV z podaniem informacji o zakresie realizowanych zadań w projekcie i posiadanym doświadczeniu w odniesieniu do stanowiska którym zainteresowany jest kandydat
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja będzie przebiegała w trzech etapach:

 • pierwszy etap: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty
 • drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna
 • trzeci etap: ustalenie warunków zatrudnienia

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba, kontakt: tel. 33 816 -91-62, e-mail: eszczerba@arrsa.pl

Rekrutacja będzie prowadzona do końca września 2024 r.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub przesłać do sekretariatu biura Zarządu ARR S.A. 43 - 382 Bielsko – Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, Z dopiskiem „Nabór na pracownika ds. realizacji projektu HORECA” lub dokumenty można przesłać elektronicznie mailem na adres e-mail: biuro@arrsa.pl

W załączeniu Klauzula informacyjna RODO

Bielsko-Biała, 10.06.2024 r.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.