poniedziałek, 28 listopada 2022

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów finansowych

10. Spotkanie Międzynarodowe projektu Innova-FI zorganizowane zostało przez Agencję Rozwoju Regionalnego w dn. 22-24.11.2022 w salach konferencyjnych Biurowca BIT.

Podczas 3-dniowego spotkania partnerzy projektu oraz lokalni interesariusze uczestniczyli w konferencji na temat wspierania przedsiębiorstw w Polsce poprzez instrumenty finansowe, wizytach studyjnych w FabLab Bielsko-Biała i Cavatina Hall oraz warsztatach benchmarkingowych dot. wsparcia dla MŚP w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 

W trzecim dniu eventu odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego projektu podsumowujące dotychczasowe działania i określające plan na ostatnią fazę projektu

Podczas konferencji partnerzy projektu oraz lokalni interesariusze mieli możliwość zapoznania się z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi formami wsparcia przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe w Polsce. Zaproszeni prelegenci przedstawili następujące prezentacje:

 

 • Instrumenty finansowe dla MŚP oferowane przez Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Aleksandra Chrystowska O'Shea, Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, ARRSA
  Aleksandra Chrystowska O'Shea przedstawiła genezę powstania Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości, który jest działem ARRSA powstałym z połączenia Bielskiego Funduszu Projektów Kapitałowych (BFPK) i ARRSA w 2020 roku. Obecnie jego główne działania związane są z: funduszem pożyczkowym i poręczeniowym, Beskidzkim Akceleratorem Technologicznym oraz innymi narzędziami jak doradztwo, wnioski, projekty.
  Głównym tematem prezentacji było pokazanie wsparcia post-covid poprzez pożyczkę płynnościową. ARRSA uczestniczyła w naborze dla instytucji pośredniczących ogłoszonym przez BGK z programem łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19, finansowanym z polskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz funduszu REACT-EU ustanowionego przez Unię Europejską.

 

 • Ekosystem startupów w Bielsku-Białej i Subregionie Podbeskidzie, Wojciech Bachta, Prezes Zarządu Fundacji Startup Podbeskidzie i DaVinci Studio Software House
  Wojciech Bachta przedstawił informacje na temat regionalnego ekosystemu startupowego oraz działalności Fundacji Startup Podbeskidzie. Fundacja powstała, aby kompleksowo wspierać lokalnych innowatorów poprzez różne wydarzenia i inicjatywy, podczas których praktycy dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia biznesu, edukują w zakresie możliwości finansowania nowych przedsięwzięć czy kwestii związanych z komunikacją i marketingiem. Fundacja prowadzi również miejsce coworkingowe, gdzie nie tylko można wynająć biurko, ale również skorzystać z szeregu usług mentorskich czy konsultacyjnych oraz szkoleń. W drugiej części swojego wystąpienia Wojciech Bachta podzielił się wynikami niedawno stworzonego raportu na temat ekosystemu startupowego i sektora IT w subregionie Podbeskidzia.

 

 • Wspieranie mechanizmów innowacji i przedsiębiorczości oferowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Piotr Sikora, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Piotr Sikora wyjaśnił praktyczne aspekty funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce oraz najważniejsze dane dotyczące KSSE.
  W drugiej części wystąpienia natomiast przedstawił projekt KSSENON (wartość ok. 8,65 MLN EUR) – akcelerator biznesu, którego głównymi celami będzie wspieranie innowacyjności i rozwoju firm poprzez ofertę preferencyjnego najmu nowych biur, a także program akceleracyjny, usługi wsparcia biznesu, networking i ułatwianie współpracy.

 

 • Regionalna Strategia Inteligentnych Specjalizacji w województwie śląskim, Monika Ptak, Kierownik Biura Regionalnej Strategii Innowacji, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego integruje wewnętrzny potencjał w zakresie polityki innowacyjnej, nadaje kierunek rozwoju wskazuje kluczowe i konkurencyjne obszary wysokość: inteligentne specjalizacje w procesie przedsiębiorczego odkrywania. Trzy główne zapisy Strategii to: Zielony Śląsk, Śląsk jako region odpowiedzialnej transformacji & Smart Silesia.
  Inteligentne specjalizacje województwa śląskiego to: energetyka, ICT, medycyna, zielona gospodarka i przemysły wschodące

 

 • Wsparcie finansowe dla MŚP w okresie post-covidowym oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Przemysław Lewandowski, Kierownik Zespołu, Zespół Projektów Regionalnych III, Departament Instrumentów Finansowych
  Przemysław Lewandowski podzielił się informacjami na temat BGK i jego portfela instrumntów ze szczególnym uwzględnieniem ożywienia gospodarczego w okresie powojennym.
  BGK jest bankiem rozwoju, jedynym takim w Polsce - wspiera i zachęca do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
  BGK udziela wsparcia w ramach IF w trzech modelach realizacji: jako bezpośredni kredytodawca, portfel środków prywatnych + publicznych oraz portfel środków publicznych. BGK oferuje FI w formie kredytów i kapitału własnego poprzez 22 programy na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i krajowym

 

Dla uczestników konferencji zorganizowano również wizytę studyjną do FabLab Bielsko-Biała, laboratorium fabrykacji oraz przestrzeni kreatywnej i innowacyjnej wyposażonej w najnowocześniejsze technologie, które ARRSA prowadzi od 2014 roku oraz do Cavatina Hall, unikatowej na skalę europejską sali koncertowej oraz innowacyjnych powierzchni biurowych klasy premium.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.