piątek, 31 marca 2023

Maksymalna cena gazu dla niektórych przedsiębiorców - nowa ustawa

8 kwietnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy, dotyczące korzystania z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh przez wybranych przedsiębiorców.

8 kwietnia 2023r. wchodzą w życie przepisy ustawy [1], dotyczące korzystania z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh przez wybranych przedsiębiorców.

Komu przysługuje wsparcie  
Z preferencyjnej ceny paliw gazowych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:  
• zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,   
• oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym,  
• na dzień złożenia wniosku nie mieli zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS oraz dysponują limitem pomocy de minimis.  
Możliwość wsparcia, dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność na 31 grudnia 2022 r. wg kodu PKD 10.71.Z oraz:  
• mieli status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [2],   
• lub prowadzili działalność gospodarczą w formie spółdzielni w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze [3].  
Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek  
Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (RPG):  
tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – nie wcześniej niż 8 kwietnia br.;  
w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe;  
• jeśli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy [1] w ciągu 30 dni od 8 kwietnia 2023 r.  
Szczegółowe informacje na stronie www.zus.pl pod linkiem:  Maksymalna cena paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS

Podstawa prawna: 
[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687, z późn. zm.) 
[2] Art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) 
[3] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648)

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.