środa, 21 lutego 2024

Jak finansuje się innowacje

W ramach projektu FI4INN Agencja Rozwoju Regionalnego S.A wraz z partnerami tworzy bazę wiedzy, dobrych praktyk i trendów w zakresie innowacyjnych mechanizmów wsparcia startupów i MŚP.

7 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu FI4INN finansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji zajmujących się wdrażaniem instrumentów finansowych oraz wspieraniem innowacji w regionie.

  • Przedstawiono założenia projektu w zakresie promowania innowacyjnych programów finansowania innowacji i nowego podejścia do ich współtworzenia.
  • Wskazano możliwe formy zaangażowania regionalnych interesariuszy w działania projektowe na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
  • Przedstawiono dotychczasowe rezultaty projektu, w tym wyniki analizy i mapowania ekosystemów finansowych oraz poziomu satysfakcji MŚP i startupów Europy Środkowej z dostępnych mechanizmów wsparcia.

Kolejne spotkanie robocze, tym razem międzynarodowe, planowane jest w 19-21 marca 2024 r. w Turynie.

Agencja jest jednym z dziesięciu partnerów międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt. W ramach projektu FI4INN partnerzy tworzą bazę wiedzy, dobrych praktyk i trendów w zakresie innowacyjnych mechanizmów wsparcia startupów i MŚP. Partnerzy wspólnie szukają odpowiedzi na pytania:

  • Jakie formy są najbardziej atrakcyjne i istotne dla startupów i MŚP?
  • Czy poziom alokacji na różnorodne mechanizmy jest dostosowany do zainteresowania nimi? 
  • Czy konkretna forma wsparcia rzeczywiście wpływa na rozwój firmy i konkurencyjność regionu?  

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na naszej stronie poświęconej FI4INN: https://arrsa.pl/pl/projekty/fi4inn i na anglojęzycznej stronie Interreg EUROPA ŚRODKOWA: https://www.interreg-central.eu/projects/fi4inn/, gdzie powstaje Wirtualne Centrum Wiedzy i gdzie opublikowano już studia przypadków.

Zapraszamy też na profil projektu na LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/fi4inn/.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.