czwartek, 15 września 2022

Drugi przetarg na prace w Pawilonie Sportowym w Parku Włókniarzy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła drugi przetarg na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach kompleksowej rewitalizacji Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych w Parku Włókniarzy

Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła drugi przetarg na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą  „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej”.

Inwestycja realizowana jest w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Pierwszy przetarg w tej sprawie ogłoszono w czerwcu. Zakres inwestycji obejmował m.in. kompleksową rewitalizacją pałacyku wybudowanego w 1928 roku wraz z budową hali sportowej, w której znaleźć się miały korty tenisowe oraz boiska do badmintona. 
Na początku sierpnia otwarto oferty złożone w postępowaniu przetargowym. Realizacją inwestycji w formule projektuj i buduj zainteresowane były trzy firmy, których oferty wahały się od 32,4 do aż 36,6 mln zł. Najtańsza o blisko 13 mln zł przekracza środki, jakie na budowę zabezpieczył inwestor. W tej sytuacji podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.