czwartek, 15 lutego 2024

Dołączyliśmy do KIKE

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dołączyła do grona członków Krajowej Izby Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii - największej branżowej Izby, zrzeszającej podmioty zaangażowane w transformację energetyczną.

W lutym 2024 roku Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dołączyła do grona członków Krajowej Izby Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii (KIKE i OZE) - największej branżowej Izby, zrzeszającej podmioty zaangażowane w transformację energetyczną.

KIKE i OZE integruje środowisko klastrów energii w Polsce, tworząc sieć współpracy i wzajemnego wsparcia między koordynatorami, uczestnikami i partnerami klastrów,  pomaga też swoim członkom w realizacji projektów związanych z tworzeniem i rozwijaniem klastrów energii, oferując doradztwo techniczne, prawne, ekonomiczne i organizacyjne oraz integruje środowisko klastrów energii w Polsce.

Izba reprezentuje interesy swoich członków na szczeblu krajowym i unijnym, wpływając na kształtowanie polityki energetycznej i środowiskowej oraz dostęp do funduszy i programów wsparcia, organizuje szereg inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty.

To prestiżowe członkostwo umożliwi naszej Agencji korzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów z zakresu energetyki rozproszonej, magazynowania energii, e-mobilności i innych obszarów związanych z transformacją energetyczną. Jako członek uzyskujemy również dostęp do doradztwa technicznego, prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.