wtorek, 29 listopada 2022

Warsztaty na temat klastrów i magazynów energii

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jako Koordynator Klastrów gościła w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, gdzie odbyły się warsztaty na temat klastrów i magazynów energii.

W dniu 28 listopada br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jako Koordynator Klastrów gościła w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, gdzie odbyły się warsztaty na temat klastrów i magazynów energii.

Pierwszą część spotkania poprowadził Andrzej Jeżewski, lider EKO, który opowiedział o technologiach stosowanych w Gaju Oławskim, o historii klastra oraz o specyfice jego funkcjonowania. Druga część warsztatów poświęcona była magazynom energii, które są antidotum na wahania i braki w wytwarzaniu energii oraz elementem stabilizującym system elektroenergetyczny. Poprowadziła ją Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Wiedza o magazynach energii staje się coraz bardziej pożądana, w związku z kryzysem energetycznym. Możliwości magazynowania energii jest wiele. Najczęstsze stosowane rozwiązania to np. zasobniki bateryjne i przepływowe, wodór, elektrownie szczytowo-pompowe, koło zamachowe czy magazyny grawitacyjne. Wytwarzanie energii w źródłach zależnych od pogody nie zawsze pokrywa się z jej zużyciem w kontekście czasu i ilości. Z tego powodu potrzebne są magazyny energii, które mogą przechować energię. 

Magazyny energii to również szansa na odblokowanie mocy przyłączeniowych dla nowych źródeł wytwórczych OZE i sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci. Jeśli problemem są na przykład wyłączenia źródeł prosumenckich w czasie szczytu produkcji, to rozwiązaniem nie jest budowanie kolejnej fotowoltaiki. Środkiem zaradczym będzie magazyn energii przy stacji transformatorowej, dzięki któremu istniejące instalacje będą pracować bez wyłączeń.

Podczas spotkania podkreślono, iż ważne jest, aby magazyny energii były instalowane przez różne podmioty: prosumentów, klastry energii, operatorów systemów dystrybucyjnych, inwestorów w wielkoskalowe magazyny energii. W Polsce jeszcze tak się nie dzieje, ponieważ nadal brakuje dobrych regulacji prawnych lub operatorzy nie zawsze właściwie interpretują te obowiązujące. Ale magazyny energii to już technologie w pełni dojrzałe, dostępne komercyjnie. Warto mieć przy tym świadomość, że obecnie koszt 1 MWh w magazynie bateryjnym jest zbliżony do kosztu 1 MW zainstalowanego w fotowoltaice.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.