środa, 10 stycznia 2024

Jak będzie wyglądać Pawilon Sportowy w Parku Włókniarzy?

Trwają prace nad projektem „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej”.

Projekt ten jest realizowany w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego.

W nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Partyzantów 59 powstanie „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji”, które ma być platformą działań społecznych łączących obszary związane z nauką, przedsiębiorczością i rekreacją. Zrewitalizowany pałacyk zaplanowano jako ogólnie dostępną przestrzeń dla osób w różnym wieku, które znajdą tu miejsce do spotkań, nabywania nowych umiejętności w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi, w tym także niezbędnych umiejętności zawodowych w zakresie technologii cyfrowych. W centrum powstaną także powierzchnie dostępne dla nowych innowacyjnych firm tzw. start-upów oraz powierzchnie co-workingowe. Ponadto obiekt przeznaczony zostanie w części na działalność gastronomiczną i biurową.

W pałacyku funkcjonować będzie także nowoczesne laboratorium innowacji i technologii cyfrowych FabLab Bielsko-Biała. Będzie to przestrzeń, dzięki której bielszczanie, w tym seniorzy, uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji cyfrowych - obsługi urządzeń i oprogramowania, obsługi maszyn robotycznych, projektowania i druku 3D czy wykorzystania technologii określanych jako Przemysł 4.0. Obiekt zapewniać będzie przestrzeń szkoleniową pozwalającą na powiększenie swoich umiejętności i wiedzy w innych dziedzinach życia - społecznego i gospodarczego. Ten mini park nauki w założeniu ma kreować i uświadamiać nowe kierunki kompetencji zawodowych, oczekiwanych na rynku pracy i ograniczać cyfrowe wykluczenie.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie nowe miejsce na mapie Bielska - Białej, które zapewni przestrzeń do integracji i aktywizacji mieszkańców, rozwoju osobistego, kreowania zainteresowań i preferencji zawodowych, jak również nowoczesny i przyjazny teren sportowy oraz rekreacyjny. Wprowadzenie do obiektu nowoczesnej technologii stworzy podstawy dla interaktywnego centrum nowoczesnych technologii cyfrowych, dające możliwość nauki w zakresie robotyki, programowania dla dzieci, młodzieży oraz najstarszych mieszkańców miasta.

Teren, na którym funkcjonowały w przeszłości korty zachowa obecną funkcję sportową. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uzyskała decyzję zezwalającą na powstanie obiektu zapewniającego całoroczną funkcjonalność. Tym samym zagwarantowana zostanie możliwość uprawiania sportów przez cały rok, bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. W obiekcie zaplanowano infrastrukturę sportową obejmującą korty do tenisa ziemnego oraz badmintona.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.