piątek, 29 grudnia 2023

Budowanie Zróżnicowanych Ekosystemów Cyfrowych w Małych i Średnich Miastach: Projekt TechDiversity

TechDiversity dotyczy budowania cyfrowych ekosystemów miast oraz rozwoju branży technologicznej w oparciu o różnorodne społeczności, uwzględniające wszystkie grupy społeczne, również te potencjalnie niedoreprezentowane.

To sieć URBACT skupiająca osiem partnerów reprezentujących małe i średnie miasta europejskie:

Amarante (Portugalia)
Arezzo (Włochy)
Bielsko-Biała (Polska)
Bukareszt – Dystrykt 6 (Rumunia)
Idrija (Słowenia)
Larnaka (Cypr)
Psahna (Grecja)
Trikala (Grecja)

Brak zróżnicowanych grup w branży technologicznej i cyfrowej staje się poważnym problemem dla małych i średnich miast, które aspirują do stworzenia wartościowych, opartych na wiedzy, ekosystemów.

Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest z jednej strony zapewnienie, że wszyscy członkowie społeczności mogą w równy sposób uczestniczyć w cyfrowym ekosystemie miasta, z drugiej natomiast - połączenie niedoreprezentowanych grup z możliwościami zatrudnienia, rozwoju i przedsiębiorczości w obszarze cyfrowym i technologicznym.

Kilka kluczowych elementów których zidentyfikowanie i rozwój mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zróżnicowanego ekosystemu to:

 • Obecność uniwersytetów, ośrodków badawczych i instytucji edukacyjnych, a także inkubatorów technologicznych i akceleratorów.
 • Przestrzenie współpracy, takie jak przestrzenie do pracy współdzielonej i centra innowacji, dostarczają platformy dla profesjonalistów z różnych dziedzin do współpracy, dzielenia się pomysłami i współpracy nad projektami.
 • Programy związane z różnorodnością i inkluzywnością, promujące je w miejscu pracy, wzmacniając ogólną kreatywność i innowacyjność w ekosystemie cyfrowym.
 • Moderowanie współpracy sektora technologicznego z innymi branżami – wydarzenia networkingowe, meetupy, 
 • Programy edukacyjne i szkoleniowe
 • Rozwój kultury startupów i zapewnienie dostępu do finansowania
 • Kampanie podnoszące świadomość w zakresie korzyści płynących z tworzenia zróżnicowanych zespołów
 • Zaangażowanie lokalnej społeczności i wsparcie przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu

W ramach projektu TechDiversity partnerzy będą starali się stworzyć odpowiednie warunki do współpracy lokalnej i wymiany wiedzy na poziomie międzynarodowym, aby wzmacniać te elementy i stworzyć ramy pozwalające na rozwój cyfrowych ekosystemów miast.

Tematyka projektu skupia się na trzech głównych obszarach:

 1. TechTalent: co mogą zrobić miasta, aby lepiej przygotować niedoreprezentowane społeczności do możliwości zatrudnienia i połączyć je z rolami w lokalnych firmach technologicznych i cyfrowych? 
  Zbadanie możliwych przeszkód, takich jak niejasne ścieżki kariery, brak wzorców do naśladowania i przewaga nieformalnych sieci w zatrudnianiu - a także uczenie się od innych, jak je pokonać.
 2. TechEntrepreneurship: co miasta mogą zrobić, aby wspierać te społeczności w budowaniu, prowadzeniu i skalowaniu firm technologicznych i cyfrowych?
  Określenie, co działa -np. pre-akceleracja, akceleracja, gotowość inwestycyjna oraz mentoring, coaching i sieci wsparcia – oraz jakie są Istniejące bariery mogą obejmować dostęp do przestrzeni roboczej, dostęp do różnorodnych talentów, dostęp do finansowania, dostęp do wsparcia i kapitału społecznego.
 3. What’s & Why’s?: Zrozumienie "co i dlaczego?"w kontekście różnorodności i inkluzywności:
  Zrozumienie różnic pomiędzy społecznościami w populacji miasta oraz tego, co jest potrzebne do stworzenia inkluzywnych i zróżnicowanych ekosystemów cyfrowych. 
  Grupy, którymi partnerzy będą się zajmować obejmują kobiety, osoby o innym kolorze skóty, migrantów, osoby starsze, osoby z niższych środowisk społeczno-ekonomicznych

Misja TechDiversity.

W ramach partnerstwa na poziomie międzynarodowym oraz na gruncie lokalnym – postaramy się poprzez podejście partycypacyjne i wkład wszystkich członków Lokalnych Grup URBACT zidentyfikować zmarginalizowane i mniejszościowe grupy społeczne, ich główne przeszkody i potrzeby. Następnie, określimy działania, które mogą przyczynić się do poprawy przygotowania tych zidentyfikowanych grup do zatrudnienia i rozwoju biznesu w sektorach technologicznym i cyfrowym. 

Na podstawie zidentyfikowanych dobrych praktyk oraz poprzez realizację akcji pilotażowych, każdy partner stworzy Zintegrowany Plan Działań, który będzie mapą drogową dla każdego miasta w zakresie działań koniecznych do stworzenia różnorodnych i inkulzywnych ekosystemów cyfrowych.

Projekt TechDiversity współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu URBACT IV.

Czas realizacji projektu: 01.06.2023 – 31.12.2025

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Patrycja WĘGRZYN
Dział Projektów i Doradztwa, Specjalista
pwegrzyn@arrsa.pl 504 410 806

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.