poniedziałek, 20 grudnia 2021

Baza PB świętuje pierwszy rok działalności

Sieć PBbase-network została utworzona w ramach projektu EmPaci - Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region.

W miarę jak coraz więcej gmin, organizacji pozarządowych i innych jednostek poznaje budżet partycypacyjny na całym świecie, pojawia się kilka podstawowych pytań związanych z tym tematem. Czym jest budżet partycypacyjny (PB)? Jak się go wdraża? Dla kogo jest przeznaczony?

Jakie są najlepsze praktyki i wyzwania związane z jego wdrażaniem i trwałością? Doskonałym miejscem do rozpoczęcia pracy nad tymi podstawowymi pytaniami jest międzynarodowa sieć PBbase-network - miejsce, w którym można nawiązać kontakty i zapoznać się z materiałami w języku angielskim i innych językach narodowych.

Sieć PBbase-network została utworzona w ramach projektu EmPaci - Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region. Sieć PBbase-network jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron, a jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń dotyczących wdrażania PB w różnych środowiskach lokalnych. PBbase działa głównie jako narzędzie do tworzenia sieci kontaktów, łącząc ekspertów PB, władze miejskie i inne zainteresowane strony. Teraz, gdy rok 2021 dobiega końca, międzynarodowa sieć PB świętuje swój pierwszy rok działalności.

Pierwszy rok działalności PBbase był wspaniałym początkiem. W ramach PBbase odbyło się już sześć międzynarodowych wydarzeń poświęconych szerokiej gamie tematów związanych z PB, zorganizowanych przez ekspertów z wielu krajów europejskich. Wydarzenia te zgromadziły naukowców, pracowników miejskich, obywateli, organizacje pozarządowe i innych uczestników zainteresowanych wieloma sposobami wdrażania PB w różnych scenariuszach. Podczas tych wydarzeń omawiano takie tematy, jak wdrażanie PB w środowisku szkolnym, funkcjonowanie PB na mniejszą skalę w mniejszych gminach oraz ewoluująca natura PB. Chociaż wydarzenia już wzbudziły zauważalne zainteresowanie, zawsze jest miejsce dla większej liczby uczestników - każdy może do niej dołączyć.

Istniejąca od roku PBbase umocniła również swoje istnienie poprzez powołanie rady ekspertów. Zarząd ma za zadanie organizować nadchodzące wydarzenia PBbase-eventy, ułatwiać funkcjonowanie PBbase oraz pełnić rolę posłańców w imieniu PB i PBbase. Członkowie nowo utworzonej rady ekspertów PBbase pochodzą z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Pierwsza rada ekspertów na rok 2022 została powołana 15 grudnia 2021 roku.

Członkowie rady w kolejności alfabetycznej to:
Jaroslav Dvorak, Klaipėda University, Litwa
Ellen Haustein, Uniwersytet w Rostocku, Niemcy
Magda Leszczyna-Rzucidło, Bałtycki Instytut Konfliktu Regionalnego i Europejskiego BISER, Polska
Peter Lorson, Uniwersytet w Rostocku, Niemcy
Renāte Lukjanska, Centrum Innowacji Społecznej, Łotwa
Jan Sienkiewicz, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, Polska
Lotta-Maria Sinervo, Uniwersytet w Tampere, Finlandia
Dmitrii Trutnev, Uniwersytet ITMO, Rosja

"Networking w zakresie PB jest ważny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych liderów. Studiowanie przykładów najlepszych praktyk z różnych obszarów jest doskonałym sposobem na rozwój i doskonalenie strategii projektowania i wdrażania PB. Networking i benchmarking pomagają również uniknąć ryzyka we wdrażaniu, jak również pomagają osiągnąć sukces."- mówi Peter Lorson, nowo wybrany przewodniczący rady ekspertów PBbase na rok 2022.

Międzynarodowy charakter PBbase zapewnia, że reprezentowane są różne głosy, kultury i środowiska, a także pozwala na pokazanie najlepszych przykładów. Do PBbase może dołączyć każdy, kto jest zainteresowany wdrażaniem PB, planuje je lub po prostu interesuje się tematem. Aktualne informacje o poprzednich i nadchodzących wydarzeniach PBbase można znaleźć tutaj:
https://empaci.eu/index.php?id=124 

PBbase stworzyła darmowe materiały wideo dla wszystkich zainteresowanych PB i jej różnymi elementami. Krótkie filmiki mają charakter edukacyjny i są tłumaczone na język angielski. Kanał YouTube PBbase jest dostępny tutaj:
https://www.youtube.com/channel/UCt2ZkHe2stxHppX0DI0ViwQ 

Grupę LinkedIn PBbase, służącą do wymiany wiadomości z innymi członkami, można znaleźć tutaj:
https://www.linkedin.com/groups/12564409/ 

PBbase jest produktem projektu EmPaci - Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region. Ten finansowany przez Interreg projekt ma na celu rozwój i wdrożenie budżetu partycypacyjnego w dziewięciu gminach w sześciu krajach europejskich (Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska i Rosja).

Więcej o projekcie EmPaci można dowiedzieć się tutaj:
http://empaci.eu/ 

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.