czwartek, 1 czerwca 2023

Makroinwestycje w MŚP - wsparcie finansowe inwestycji

Do 4 lipca 2023 r. małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji o wartości od 5 milionów złotych wzwyż z Funduszy Unijnych dla Województwa Śląskiego (Działanie 10.03).

Od 22 maja 2023 roku przedsiębiorcy sektora MSP mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, które przyczyniają się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko (czyli zgodnych z programem Sprawiedliwej Transformacji / Just Transition). Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (Nabór nr FESL.10.03-IP.01-026/23).

Wśród warunków, jakie należy spełnić są przede wszystkim:

  • realizacja na terenie województwa śląskiego w podregionach katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim
  • minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania to 5 milionów złotych
  • wydatki kwalifikowalne to m.in. środki trwałe, dostawy, wartości niematerialne i prawne, roboty budowlane, nieruchomości, szkolenia czy koszty pośrednie.

Poziom dofinansowania to od 50% do 65% wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków kończy się 4 lipca 2023 roku. Wnioski składa się w formie elektronicznej przy pomocy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2021 dostępnego przez stronę internetową. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest wstępnie na grudzień 2023 r.

Instytucją pośredniczącą, do której należy składać wnioski jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) z siedzibą w Chorzowie.

Strona naboru: https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/26.

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.