Spr. 07/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie opracowania programu szkolenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia w temacie Międzynarodowych perspektyw rozwoju technologii w rolnictwie.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. Transfarm 4.0 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Termin składania ofert do 19 marca 2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia warsztatów metodą „design thinking" na temat projektowania innowacyjnych instrumentów finansowych w ramach projektu SmartFi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/ firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie konsultacji i doradztwa dotyczącego projektowania instrumentów finansowych w ramach projektu pn. Innova-Fi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do składania oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczany na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku – Białej”.

Szczegóły ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami w złączeniu.

Termin składania ofert został wyznaczony do 25.01.2021

Spr. 39/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie ewidencji i charakterystyki pomników przyrody dla potrzeb mikroprojektu pn. Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Termin składania ofert do 1 lutego 2021.