Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania strony internetowej wraz z interaktywną mapą i formularzem kontaktowym (będącymi integralnymi częściami strony) w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 29 października 2021 r.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na wykonanie obsługi księgowo -płacowej Spółki. 

Szczegóły zamówienia  w załączeniu. 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na wykonanie usługi - kompleksowej obsługi prawnej Spółki. 

Szczegóły zamówienia  w załączeniu. 

 

Spr. 46/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk laptopów w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 28 września 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych biegłych rewidentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 i 2022.

Termin składania ofert do 15.10.2021 r. do godz. 15.00. 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby, firmy, instytucie do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką dot. przeprowadzenia cyklu warsztatów z zakresu budowania kompetencji cyfrowych i Przemysłu 4.0 w ramach projektu 4STEPS (CE1492) wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.
Termin składania ofert do 3 września 2021 r.