Zapraszamy przedstawicieli samorządów, lokalne stowarzyszenia i grupy działania, ośrodki kultury, instytucje filmowe i wszystkich zainteresowanych wpływem kinematografii na promocję potencjału kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego regionu śląska.


Konsultacje odbędą się online na platformie Teams 19.05.2021 w godz. 10.00- 13.00.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Program do pobrania tutaj.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „GreenFilmTourism” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

 

Konsultacje społeczne-page-001