Acknowledgement for the organization of AGORADA 2012 Samsun/ Turkey

Podziękowanie za wkład pracy włożony w organizację AGORADY 2012 Samsun/ Turcja

 

Bielsko-Biała Declaration – Maximising the opportunities offered by Social Funding – AGORADA 2011

Bielska Deklaracja

 

Certificate confirming the membership in the Regional Chamber of Commerce and Industry

Certyfikat potwierdzający członkostwo w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu

 

The company of the year 2005 – category Investor of the Year

Firma Roku 2005 w kategorii Inwestor Roku Firma Roku 2005 w kategorii Inwestor Roku Firma Roku 2005 w kategorii Inwestor Roku

 

Establishment of Beskidy Technology Incubator

BIT Bielsko-Biała

 

10th Anniversary Jubilee of Regional Development Agency Bielsko-Biala

Jubileusz X-lecia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Jubileusz X-lecia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Jubileusz X-lecia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Jubileusz X-lecia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Jubileusz X-lecia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Jubileusz X-lecia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Jubileusz X-lecia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

 

Golden Laurel of Skills and Competencies

Zloty-Laur