Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Adres rejestrowy:

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45

tel/fax: +48 (33) 816-91-62
tel/fax: +48 (33) 812-26-75
tel/fax: +48 (33) 818-47-79

email: biuro@arrsa.pl

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Maciej Jeleń
Wiceprezes Zarządu: Mariusz Kłusak
Prokurent Zarządu: Jan Sienkiewicz

BIURO ZARZĄDU SPÓŁKI

Marzena Kropacz

NIP: 547-016-89-81
KRS: 0000046440

Konto bankowe: 26 1020 2313 0000 3102 0644 0368

Kapitał zakładowy: 7.879.400,00 zł
Kapitał wpłacony: 7.879.400,00 zł