Klaster
Klaster Energii Powiatu Bielskiego

KLASTER ENERGII POWIATU BIELSKIEGO

Szczyrk, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice to gminy i miasta, które nie tylko podążają za zrównoważonym rozwojem, ale i same wyznaczają jego kierunki. Stając się członkami założycielami Klastra Energii Powiatu Bielskiego, otworzyły drzwi dla ekologicznej współpracy. Podejmując działania w ramach przemyślanego systemu dystrybucji uruchamiają wszystkie dostępne w regionie nośniki, tworząc wzajemnie wartość dodaną. Cel jest jasno określony - tańsza energia dla członków klastra oraz mieszkańców.

Liderem Klastra jest Powiat Bielski a Koordynatorem Agencja Rozwoju Regionalnego.

Klaster Energii

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Podpisano porozumienie, dzięki któremu powstał Klaster Energii Powiatu Bielskiego. To dowód na to, że nadążamy za trendami i technologią, a także wyraźnie je współtworzymy. Zielona transformacja jest odpowiedzią na zmianę klimatu. Przyczyniła się ona do wysunięcia nowych priorytetów, listy pilnych zadań i wyzwań nie tylko w powiecie, ale i na całym świecie. Każdego dnia jesteśmy świadkami rosnących cen mediów. Wykorzystanie możliwości do samodzielnej produkcji i dystrybucji energii jest nie tylko przywilejem, ale wręcz koniecznością. Zależy nam wszystkim na zwiększeniu udziału energii pozyskiwanej z OZE. Temu właśnie służy powstanie Klastra i aktywny udział członków. Pozwala to nie tylko na wyznaczanie celów, ale również ich realizację. Pozyskanie środków unijnych na aktywizację w sektorze odnawialnych źródeł energii pozwoli na nowoczesne wdrożenia energetyczne w szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej. W praktyce wygląda to tak, że szkoła wyposażona w instalację fotowoltaiczną nie wykorzystuje jej możliwości w całości, więc może sprzedać nadmiar energii przedsiębiorcom z regionu, którzy dzięki temu uzyskają korzystniejszą ofertę cenową, a sama jednostka również osiągnie korzyść materialną.

Należy przy tym podkreślić, że poza osiąganiem korzyści finansowych, celem współpracy w obrębie Klastra jest obniżenie emisji spalin z lokalnych kotłowni, zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów, wykorzystanie energii z cieków wodnych, zwiększenie stopnia niezależności energetycznej i obniżenie kosztów energii dla mieszkańców i mikrobiznesów.

LIDER KLASTRA

KOORDYNATOR KLASTRA

ARRSA

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE KLASTRA

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.