KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem Danych Osobowych jest AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Bielsku-Białej 43-382, ul. Cieszyńska 365.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu:

  • świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizowanych przez ARR S.A. projektów oraz komercyjnych (art.6 ust.1 pkt a, c, f ROD)
  • świadczenia usług doradczych w ramach realizowanych przez ARR S.A projektów oraz świadczonych komercyjnie (art.6 ust.1 pkt a, c, f ROD)
  • świadczenia usług informacyjnych w ramach realizowanych przez ARR S.A projektów oraz świadczonych komercyjnie (art.6 ust.1 pkt a, c, f ROD)
  • świadczenia usług wynajmu powierzchni (art. 6 ust.1 pkt.a ROD)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty przetwarzające z którym Administrator Danych podpisał umowę powierzenia;
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  • w związku z udziałem w szkoleniu, korzystania z usług informacyjnych i doradczych w ramach realizowanych projektw będziemy przechowywać Państwa dane w celu rozliczalności przez okres trwałości projektu, w którym ARR S.A. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. w związku z udziałem w szkoleniu, korzystania z usług informatycznych i doradczych - świadczonych komercyjnie będziemy przechowywać Państwa dane w celu rozliczalności przez okres 5 lat, w którym ARR S.A. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli
    ich spełnienia przez organy publiczne.
  • związku ze świadczeniem usług wynajmu powierzchni będziemy przechowywać Państwa dane w celu rozliczalności przez okres 5 lat, w którym ARR S.A. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ZWIĄZKU Z PRZETWARZANEM DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ARR S.A., ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których arr nie będzie potrzebowała w celu kontroli przez organy publiczne, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 pkt. a RODO i art. 9 ust. 2 pkt. b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeżeli przepis prawa na to pozwala).
 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie, uczestniczyć w projekcie unijnym.

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Polityka prywatności