Klaster
Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej

KLASTER ENERGII KOTLINY OŚWIĘCIMSKIEJ

Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej został założony przez Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Gminę Oświęcim, Gminę Chełmek, Gminę Brzeszcze, Gminę Kęty i Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Członkami Klastra są też: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kętach, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Celem Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej jest nie tylko tańsza energia dla członków klastra i mieszkańców gmin i powiatu w ramach strategii energetyki rozproszonej, ale również zrównoważony rozwój z poszanowaniem wymogów ekologii.

Klaster Energii Powiatu oświęcimskiego

Klaster Energii Kotliny Oświęcimskiej łączy jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. w celu osiągnięcia poprawy jakości środowiska naturalnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń przy równoczesnym dodatnim efekcie biznesowym i ekonomicznym. Energetyka rozproszona, charakteryzująca klastry energetyczne pomaga w zwiększeniu wydajności i efektywności energetycznej, poprzez wykorzystanie lokalnych źródeł energii. Klaster energetyczny oddziałuje w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zapewnienie dostępu do energii w przypadku awarii lub innych problemów związanych z siecią energetyczną. Klastry energetyczne są słusznie kojarzone ze wzrostem innowacyjności, poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi, wdrażającymi nowe i efektywne technologie. Wreszcie, klastry energetyczne mogą pomóc w zwiększeniu świadomości społecznej na temat energetyki rozproszonej i związanych z nią korzyści. Wszystkie te czynniki sprawiają, że utworzenie Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej jest sensowne i niesie korzyści dla społeczności lokalnych i przedsiębiorstw.

LIDER KLASTRA

KOORDYNATOR KLASTRA

ARRSA

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE KLASTRA

CZŁONKOWIE KLASTRA

Zainteresował Cię ten temat? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.