poniedziałek, 4 marca 2024

Regulacja prawna działalności klastrów energii po zmianie w ustawie o OZE

jak zmiany w ustawie o OZE wpłyną na klastry energetyczne?

28 lutego 2024r. odbyło się szkolenie, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie jak w praktyce zmiany w ustawie o OZE przełożą się na funkcjonowanie klastrów energii. Na zaproszenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. szkolenie przeprowadziła firma wyspecjalizowana firma W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Klastra Energii Powiatu Bielskiego, Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego, Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała i Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej. W  dwóch panelach szkoleniowych  przedstawione zostały zagadnienia związane z koniecznością modyfikacji treści porozumień klastrowych, nowe obowiązki Koordynatora klastrów, system wsparcia i sposób jego rozliczenia. Omówione zostały również tematy związane reformą rynku bilansującego, wymogi Prawa zamówień publicznych w zakresie zakupu energii oraz możliwe w przyszłości wykorzystanie potencjału klastrów w usługach elastyczności i agregacji. Serdecznie dziękujemy Panom Arturowi J. Tyńskiemu i Jakubowi M. Kmieciowi za sporą dawkę praktycznych porad i próbę rozwiania wielu wątpliwości, jakie wciąż pojawiają się w działalności klastrów. Bardzo dziękujemy również wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział w spotkaniu i inspirujące pytania.