poniedziałek, 18 marca 2024

Posiedzenie Rady Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej

Pierwsze posiedzenie Rady Klastra w 2024r.

18 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Klastra w 2024r. Na posiedzeniu omawiane było roczne sprawozdanie Koordynatora Klastra (Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) z działalności, obejmujące wykonanie budżetu Klastra oraz zawierające syntezę działań merytorycznych Koordynatora w 2023r. 

Koordynator poinformował Radę Klastra między innymi o pozytywnej ocenie  projektu pod nazwą „Rozwój Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej” w ramach działania B2.2.2 - wsparcie przedinwestycyjne - „Instalacje OZE - realizowane przez społeczności energetyczne, Krajowy Plan Odbudowy”. W pierwszym etapie Klaster będzie miał możliwość sfinansowania strategii rozwoju Klastra, a więc najważniejszego dokumentu, na podstawie którego planowane będą przyszłe inwestycje.  W drugim etapie, dzięki wyżej wymienionemu projektowi, będzie można sfinansować z zewnętrznych źródeł fazę przedinwestycyjną, w ramach której przygotowana będzie niezbędna dokumentacja pod przyszłe inwestycje OZE.

Podczas posiedzenie poruszona została również kwestia zmian w ustawie o OZE, dzięki której Klaster jeszcze  w tym roku będzie mieć możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia przewidzianych w tym akcie prawnym. Będzie to możliwe po zarejestrowaniu naszego Klastra w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.