Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A.

Zgłoś innowacyjny pomysł
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Witamy w systemie generatora wniosków, który służy do zgłaszania innowacyjnych pomysłów do Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (zwany dalej: „FZ BAT”).
Celem FZ BAT jest zainwestowanie środków w najciekawsze i najlepiej rokujące przedsięwzięcia innowacyjne w postaci wejścia kapitałowego (mniejszościowego) do nowotworzonych pomiotów powołanych do realizacji tych pomysłów.

Zgłoszony poprzez generator wniosków Twój Pomysł poddany zostanie ocenie zgodnie z obowiązującym Regulaminem Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (zwany dalej: „Regulaminem FZ BAT”)

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, prosimy czekać na kontakt z naszej strony.

Ocena pomysłu jest podzielona na trzy etapy tj. etap wstępny, etap preinkubacji i etap wejścia kapitałowego. Przejście do każdego kolejnego etapu uzależnione jest od wyników oceny poprzedniego etapu i spełnienia warunków Regulaminu FZ BAT.

Zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia!

Znajdujesz się w Generatorze wniosku zgłoszenia innowacyjnego pomysłu.


Oświadczenia i zgody
Administratorem danych osobowych jest AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej , ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, KRS: 0000046440, REGON: 070032712, NIP: 5470168981, adres e-mail: biuro@arrsa.pl , nr telefonu: 33 816-91-62 (dalej także: ARR S.A.).
Adres Biura: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax: +48 (33) 816-91-62, e-mail: biuro@arrsa.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zgłoszenie przez Panią/Pana innowacyjnego pomysłu oraz realizację procesu ubiegania się o wparcie finansowe w ramach FZ BAT. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw można znaleźć w naszej klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.
Wszystkie zgody i potwierdzenia oświadczeń są wymagane przy złożeniu wniosku
Czy jesteś właścicielem / twórcą innowacyjnego rozwiązania lub posiadasz do niego prawa własności jako osoba prywatna lub jako firma?
Uwaga: wniosek może być zgłoszony wyłącznie przez właściciela pomysłu!
Prosimy pamiętać o zasadzie mniejszościowego udziału Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (FZ BAT) w tworzonej na bazie innowacyjnego pomysłu nowej spółki. Wkład własny Pomysłodawcy mogą stanowić zasoby finansowe, rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym wniesiony przez Pomysłodawcę pomysł. Dodatkowo kapitał finansowy i rzeczowy może być wniesiony przez inne podmioty prywatne.
wymagane pola do wypełnienia/wymagane zgody
ZGŁASZAM
innowacyjny pomysł
REZYGNUJĘ
ze zgłoszenia innowacyjnego pomysłu (wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone, nastąpi powrót do strony głównej www.arrsa.pl)