piątek, 9 grudnia 2022

Wilkowice - wizytówka zielonej gminy

...Jako jedna z dwóch gmin w Polsce, Gmina Wilkowice przystąpiła do pilotażowego projektu „Czyste Powietrze”...

Od wielu lat Gmina Wilkowice dba o otaczające nas środowisko biorąc udział w programach wspierających działania w zakresie czystego powietrza i ekologii oraz inwestując w odnawialne źródła energii. Szczególnie zintensyfikowane działania prowadzone były w ostatnich latach. Jako jedna z dwóch gmin w Polsce, Gmina Wilkowice przystąpiła do pilotażowego projektu „Czyste Powietrze”, w ramach którego sfinansowała konsultacje z ekodoradcami. Podczas tych dyżurów mieszkańcy gminy mogą korzystać z doradztwa w zakresie składania wniosków o dotację, możliwości wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

W roku bieżącym, w Gminie Wilkowice, we współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Beskidzka, prowadzone są dla mieszkańców konsultacje z doradcami do spraw energii i klimatu, którzy udzielają porad na temat odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej budynków - co jest szczególnie ważne w kontekście nie tylko dbałości o nasze środowisko, ale również rosnących cen energii i paliw. 

 

Gmina Wilkowice prowadzi również działania zmierzające do termomodernizacji i zaopatrzenia budynków gminnych w odnawialne źródła energii. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i, w miarę możliwości, instalacji nowoczesnych rozwiązań w budynkach już istniejących.

● Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowana w latach 2016 – 2018 wraz z wykonaniem systemu solarnego z zasobnikiem jako podgrzewanie ciepłej wody.

● Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 w latach 2015 – 2019. Inwestycja polegała na wykonaniu systemu kolektorów solarnych dla potrzeb produkcji energii cieplnej do  przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb produkcji energii elektrycznej kompensującej energię elektryczną niezbędną dla nowego systemu grzewczo – wentylacyjnego.

● Prowadzona w latach 2021-2022 inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku byłej strażnicy przyszpitalnej przy ul. Juliana Fałata 2H w Bystrej dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym obejmowała między innymi zastosowanie źródeł energii odnawialnej /OZE/. Wykonany został system kolektorów solarnych dla potrzeb produkcji energii cieplnej i ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb produkcji energii elektrycznej kompensującej energię elektryczną niezbędną dla pracy nowego systemu grzewczo – wentylacyjnego.

● W trakcie realizacji jest inwestycja obejmująca między innymi montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP w Bystrej w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku „Dom Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego przeznaczonego na imprezy plenerowe oraz termomodernizacja i remont budynku zaplecza sceny plenerowej”.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy zainstalowanej 39,93 kWp w panelach fotowoltaicznych, będzie posadowiona na dachu budynku strażnicy w Bystrej. W skład danej instalacji wchodzić będzie 121 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 330 W oraz inwertera. Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a następnie wpuszczenie jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej danego budynku, gdzie wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana przez odbiorcę.

● Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej również zakłada, że obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 14,06 kWp, z układem zabezpieczającym. Będzie ona podłączona do instalacji elektrycznej obiektu. Całość energii wykorzystywana będzie na potrzeby własne budynku.

● Zaplanowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu nowego budynku przedszkola w ramach realizacji zadania „Budowa budynku usługowego przedszkola w Mesznej”. Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy nieprzekraczającej 30 kWp podłączona będzie do instalacji elektrycznej obiektu i będzie posiadała układ zabezpieczający przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej.

● Kolejną inwestycją wykorzystującą odnawialne źródła energii będzie zadanie: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”. Na dachu obiektu zainstalowanych będzie 100 paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1102 x 2240 [mm] i maksymalnej mocy znamionowej 500 W. Zadanie jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.