piątek, 10 listopada 2023

Posiedzenie Rady Klastra Energii Powiatu Bielskiego

10 listopada 2023r. odbyło się posiedzenie Rady Klastra Powiatu Bielskiego

10 listopada 2023r. w siedzibie Koordynatora Klastra  – Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45 w Bielsku-Białej, odbyło się posiedzenie Rady Klastra Energii Powiatu Bielskiego. Tematem spotkania było podjęcie uchwał dotyczących:

-  aktualizacji Strategii Rozwoju Klastra uwzględniająca inwestycje w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego naszego województwa,

- wyrażenia zgody na przystąpienie do Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE,

- przyjęcia  i zatwierdzenia budżetu na 2024 rok,

- zatwierdzenia projektu porozumienia o partnerstwie z Klastrem Energetycznym „Żywiecka Energia Przyszłości”

Na posiedzeniu omówiono także zmiany w prawie, związane z OZE, i ich wpływ na dalszy kierunek rozwoju  Klastra.