środa, 6 grudnia 2023

Porozumienie o Partnerstwie

6 grudnia 2023r. podpisane zostało Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Koordynatorami Klastrów Energetycznych

6 grudnia podpisane zostało “Porozumienie o Partnerstwie” pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Koordynatorem:

- Klastra Energii Powiatu Bielskiego

- Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego

- Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała

a Operatorem Klastra Energii Sp. z o.o., Koordynatorem Klastra Energetycznego „Żywiecka Energia Przyszłości”.

Zakres współpracy obu stron w ramach Porozumienia obejmuje:

  • promowanie koncepcji klastrów energetycznych w środowisku samorządowym i biznesowym, 
  • współpracę w przedmiocie budowania powiązań klastrowych, 
  • promowanie inicjatyw związanych z koncepcją wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie, 
  • angażowanie się w możliwe wspólne projekty związane z pozyskiwaniem środków na rozwój społeczności klastrowych, 
  • wspieranie procesów rozwoju w zakresie społeczności energetycznych, 
  • współpracę w tworzeniu koncepcji Beskidzkiej Wirtualnej Elektrowni, 
  • współpracę w zakresie przyszłych realizacji inwestycji związanych z energią odnawialną.

Porozumienie jest wyrazem zgodnej woli i intencji Stron do współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz reprezentowanych przez nie Klastrów Energii.