Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Adres rejestrowy: ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała 
Adres do korespondencji: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 816 91 62 
Fax: 33 816 91 62 
E-mail: biuro@arrsa.pl  
WWW: https://www.arrsa.pl 
NIP: 547–016–89–81 
KRS: 0000046440