2024-07-05

Opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała

Oznaczenie sprawy: 16/P/2024/ARR

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi doradczej pn.  „opracowanie Koncepcji Rozwoju (KR) Klastra Energii pn. Klaster Energii Zielone Bielsko-Biała”

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

Dokumenty można pobrać pod linkiem: https://arrsa.logintrade.net/zapytania_email,169903,97a316f1e1aeaa1efec27a119418ea6c.html

Metryka dokumentu

Nazwa dokumentu Opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała
Podmiot udostępniający Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Osoba, która wytworzyła informację
Osoba, która odpowiada za treść informacji
Osoba, która wprowadziłą informację
Data wytworzenia informacji 2024-07-05
Czas udostępnienia informacji 2024-07-05 13:46
Czas ostatniej aktualizacji 2024-07-09 10:04
Rejestr zmian dokumentu 2