środa, 25 października 2023

Posiedzenie Rady Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała

25 października 2023r. odbyło się posiedzenie Rady Klastra Zielone Bielsko-Biała

25 października 2023r. w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała odbyło się kolejne posiedzenie Rady Klastra Energii Zielone Bielsko-Biała.  Na posiedzeniu uchwalony został budżet na rok 2024 i zaktualizowano Strategię Rozwoju Klastra. Zatwierdzony został również  projekt porozumienia partnerskiego z Klastrem Energetycznym “Żywiecka Energia Przyszłości”. Omówiono także zmiany w prawie, związane z OZE, i ich wpływ na dalszy kierunek rozwoju  Klastra. Rada Klastra wyraziła również zgodę na przystąpienie do Krajowej Izby Klastrów Energetycznych i OZE.