wtorek, 26 września 2023

I Kongres Energetyki Rozproszonej

Wyróżnikiem Kongresu jest koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. W tym aspekcie KER kontynuuje kierunek wytyczony przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji odbyło się w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG).

25 września mieliśmy okazję uczestniczyć w I Kongresie Energetyki Rozproszonej, który zorganizowany został  się na bazie wypracowanej przez pięć edycji Forów Energetyki Rozproszonej. Zaangażowanie wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE gwarantowało, że debata podczas Kongresu koncentrowała  się na diagnozie realnych problemów branży i praktycznych rekomendacjach co do dróg ich pokonywania. 

Istotnym tematem obrad podczas KER były  również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. W tym aspekcie podkreślono ważną rolę do  samorządów lokalnych  i regionalnych, których reprezentanci uczestniczyli w obradach.

Zakres tematyczny KER obejmował problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. 

W trakcie I Kongresu Energetyki Rozproszonej zostało podpisane Wspólne stanowisko organizacji rozwijających energetykę rozproszoną. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.