Klaster
Klaster Energii Powiatu Bielskiego

KLASTER ENERGII POWIATU BIELSKIEGO

Szczyrk, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice to gminy i miasta, które nie tylko podążają za zrównoważonym rozwojem, ale i same wyznaczają jego kierunki. Stając się członkami założycielami Klastra Energii Powiatu Bielskiego, otworzyły drzwi dla ekologicznej współpracy. Podejmując działania w ramach przemyślanego systemu dystrybucji uruchamiają wszystkie dostępne w regionie nośniki, tworząc wzajemnie wartość dodaną. Cel jest jasno określony - tańsza energia dla członków klastra oraz mieszkańców.

Liderem Klastra jest Powiat Bielski a Koordynatorem Agencja Rozwoju Regionalnego.

Klaster Energii

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Podpisano porozumienie, dzięki któremu powstał Klaster Energii Powiatu Bielskiego. To dowód na to, że nadążamy za trendami i technologią, a także wyraźnie je współtworzymy. Zielona transformacja jest odpowiedzią na zmianę klimatu. Przyczyniła się ona do wysunięcia nowych priorytetów, listy pilnych zadań i wyzwań nie tylko w powiecie, ale i na całym świecie. Każdego dnia jesteśmy świadkami rosnących cen mediów. Wykorzystanie możliwości do samodzielnej produkcji i dystrybucji energii jest nie tylko przywilejem, ale wręcz koniecznością. Zależy nam wszystkim na zwiększeniu udziału energii pozyskiwanej z OZE. Temu właśnie służy powstanie Klastra i aktywny udział członków. Pozwala to nie tylko na wyznaczanie celów, ale również ich realizację. Pozyskanie środków unijnych na aktywizację w sektorze odnawialnych źródeł energii pozwoli na nowoczesne wdrożenia energetyczne w szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej. W praktyce wygląda to tak, że szkoła wyposażona w instalację fotowoltaiczną nie wykorzystuje jej możliwości w całości, więc może sprzedać nadmiar energii przedsiębiorcom z regionu, którzy dzięki temu uzyskają korzystniejszą ofertę cenową, a sama jednostka również osiągnie korzyść materialną.

Należy przy tym podkreślić, że poza osiąganiem korzyści finansowych, celem współpracy w obrębie Klastra jest obniżenie emisji spalin z lokalnych kotłowni, zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów, wykorzystanie energii z cieków wodnych, zwiększenie stopnia niezależności energetycznej i obniżenie kosztów energii dla mieszkańców i mikrobiznesów.

LIDER KLASTRA

KOORDYNATOR KLASTRA

ARRSA

CZŁONKOWIE KLASTRA ENERGII POWIATU BIELSKIEGO

BAZA WIEDZY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Title