Klaster
Klaster Energii Powiatu Cieszyńskiego

KLASTER ENERGII GMIN I POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Zmieniające się środowisko w branży energetycznej pobudza do działania. Potrzebna była inicjatywa, która połączy wytwórców z konsumentami w sposób zrównoważony i koordynowany. Gminy i Powiat Cieszyński mogą już teraz działać w ramach własnego klastra. Regionalnie, gdyż to jest gwarantem jasnych zasad, pozwalających na osiąganie wymiernych korzyści. 11 samorządów, które przystąpiły do porozumienia, skupia się na wspólnym działaniu zorientowanym na wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej, korzystając z możliwości, jakie dają dotacje z funduszy zewnętrznych.

Klaster tworzą gminy: Brenna, Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński. Wśród założycieli znajdują się również: Agencja Rozwoju Regionalnego z Bielska-Białej, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Klaster Energii Powiatu Cieszyńskiego

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Celem działania Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego jest rozpoznanie, analizowanie, a następnie zbilansowanie zapotrzebowania na energię w sposób zrównoważony. Konieczne jest tu dążenie do równowagi ze strony wytwórców, będących w stanie wyprodukować daną ilość energii i odbiorców, którzy wykazują popyt w tym zakresie. Nad całą operacją czuwa Agencja Rozwoju Regionalnego - koordynator, dzięki któremu przepływ informacji i nadzór nad członkami przebiega sprawnie. To, co ważne - celem Klastra jest zapewnienie płynności w dostawie energii. Jeżeli zatem zauważalne jest, że możliwości wytwórców są niewystarczające, dopuszcza się wprowadzenie do współpracy podmiotów zewnętrznych. Zadaniem producentów jest wyprodukowanie odpowiedniej ilości energii, zgodnej z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez odbiorców, a także magazynowanie jej. Sposób jej wytwarzania zorientowany jest silnie na ekologiczne metody pozyskiwania energii, takie jak biogaz, fotowoltaika, elektrownia wodna czy wiatrowa. Jednak z technicznego punktu widzenia, źródła konwencjonalne wciąż stanowią sporą część w procesie wytwarzania energii. Po drugiej stronie znajdują się natomiast odbiorcy, czyli grupa docelowa. Są to zarówno osoby prywatne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego, spółki a w przyszłości spółdzielnie energetyczne. Ważna jest współpraca między wszystkimi członkami Klastra, gdyż obecność jednostek terytorialnych pozwala na dotarcie do mniej rozwiniętych obszarów klastra, określenie ich potrzeb i zbudowanie planu naprawczego. Łącznikiem jest koordynator, który w nieodległej przyszłości będzie pośredniczyć w rozliczeniach między producentem i konsumentem oraz zarządzać zasobami regionu, właściwie je modelując z naciskiem na budowanie korzyści dla wszystkich stron. Celem wszystkich członków Klastra jest bez wątpienia osiąganie korzyści finansowych. Z punktu widzenia odbiorcy, przejawia się to zdecydowanie w obniżeniu kosztów poboru energii, natomiast w przypadku producentów, gwarancja funkcjonowania w sposób zrównoważony i zyskowny. Kolejnym mocnym argumentem jest umożliwienie podmiotom rozwoju i korzystania z nowoczesnych rozwiązań niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii.

LIDER KLASTRA

KOORDYNATOR KLASTRA

ARRSA

CZŁONKOWIE KLASTRA ENERGII GMIN I POWIATU CIESZYŃSKIEGO

BAZA WIEDZY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Title