Jacek Krywult Przewodniczący RN

Andrzej Wegert Zastępca Przewodniczącego RN

Zbigniew Banet Sekretarz RN

Maciej Chrapek Członek RN