Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do współpracy Ekspertów w zakresie uregulowań prawnych i innowacyjnych transportu pasażerskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik do zaproszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty