Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Biała zaprasza do złożenia oferty na wyprodukowanie filmu dla potrzeb projektu partnerskiego Czesko –Polskiego pn. Życie tradycją komponowane” współfinansowanego w z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie logotypu partnerskiego projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej, zaprasza do współpracy podmioty posiadające doświadczenie szkoleniowe i doradcze w obszarze Prawa Zamówień Publicznych na rzecz MSP.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej, zaprasza do współpracy Trenerów oraz Doradców  posiadających doświadczenie szkoleniowe oraz doradcze  w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń zaplecza kuchennego restauracji hotelowej w BIT.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dla potrzeb wyposażenia FABLABU w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych na potrzeby FABLAB w budynku przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej.