W połowie października rozpoczęliśmy kolejną serię darmowych szkoleń z zakresu druku 3D i modelowania przestrzennego prowadzonych w ramach akcji pilotażowej: Community projektu FabLabNet.

Kolejne spotkanie z harcerzami z ZHR na Podbeskidziu podczas akcji pilotażowej organizowanej przez ARR S.A. i FabLab Bielsko-Biała w ramach projektu FabLabNet.

W dniach 10-12 października 2017 r. Patrycja Węgrzyn, specjalista ds. projektów międzynarodowych, w imieniu ARR S.A. wzięła udział w kolejnym spotkaniu projektu FabLabNet, które odbyło się we włoskim Trento. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy, którzy realizują akcję pilotażową Community. Celem spotkania była obserwacja organizacji akcji pilotażowej dla społeczeństwa przez partnera wiodącego projektu – MUSE FabLab.

5-6 października br. w Istebnej - miejscu szczególnym, gdyż leżącym na Trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji odbyło się Wydarzenie Roczne Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Jest to działanie informacyjno-promocyjne nt. Programu, które według ustalonego harmonogramu, corocznie realizują poszczególne regiony uczestniczące we wdrażaniu Interreg V-A RCz-PL.

W dniu 10 października 2017 podczas seminarium informacyjno-szkoleniowego nt. Interreg Europa Środkowa, Pan Jan Sienkiewicz, prokurent Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprezentował projekt FABLABNET realizowany przez Agencję, a współfinansowany ze środków Interreg Europa Środkowa.

W dniach 27-28 września w Bratysławie odbyło się spotkanie tematyczne projektu FabLabNet, finansowanego w ramach programu Interreg Central Europe.

Podkategorie