W ramach projektu FabLabNet od połowy października do połowy grudnia 2017 roku organizowaliśmy Akcję Pilotażową Community - serię darmowych szkoleń, warsztatów i prezentacji z zakresu druku 3D i modelowania przestrzennego.

W dniu 8 stycznia 2018 roku w siedzibie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego odbyła się wideokonferencja inaugurująca współpracę w ramach projektu.

Subregion Południowy Województwa Śląskiego nawiązał partnerską współpracę z CIOESTE, Związkiem Metropolitalnym Miast zachodniego regionu Sao Paulo w Brazylii.

Goście z dwóch współpracujących agencji z Włoch i Portugalii odwiedzili Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej w ramach współpracy w projekcie Go SIV finansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Horizon2020.

Zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w seminarium pt. „Seniorze nie daj się oszukać – wybrane zagadnienia z prawa konsumenckiego".

Podkategorie