Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020.

W dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Od 15 lutego do 24 marca br. młodzi naukowcy mogą składać wnioski o dotacje w programach HOMING i FIRST TEAM finansowanych z POIR. W obu konkursach można zdobyć prawie 20 mln zł. 

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, Startup Podbeskidzie oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy ATH serdecznie dziekują za udział w wydarzeniu Startup Europe Week, które odbyło się 04.02.2016 r. 

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, Startup Podbeskidzie oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy ATH serdecznie zapraszają na bezpłatne wydarzenie w ramach Startup Europe Week.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 1 lutego 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. O dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy.