W dniu 12.10.2016 roku ENTREPS - Międzynarodowa Rada Przedsiębiorców - przyznała Panu Stanisławowi Gindzie, Prezesowi Zarządu ARR SA w Bielsku-Białej oraz Prezydentowi Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA w Brukseli, nagrodę za całokształt pracy zawodowej oraz osiągnięcia w zakresie tworzenia i rozwoju funduszy zalążkowych.

W związku z planami ubiegania się o dofinansowanie szkoleń dla MMŚP z funduszy Unii Europejskiej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych MMŚP i ich pracowników.

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - uczestnictwo bezpłatne. 

PARP zaprasza 11 października 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące wspierania zgłoszonych przez przedsiębiorcę proinnowacyjnych usług doradczych, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji we współpracy z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji (poddziałanie 2.3.1 POIR).

15 września 2016r. w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach projektu „IN- FOCUS" z inicjatywy URBACT III, w którym uczestniczyli Partnerzy Projektu: Gmina Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz zaproszeni przedstawiciele instytucji i przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w realizacji projektu.