W dniu 26 stycznia 2018 roku już po raz kolejny w Bielsku-Białej odbyły się „Cybermanewry” – impreza organizowana przez Stowarzyszenie Polska-Świat dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, której celem jest szerzenie wiedzy na temat cyberprzestrzeni oraz wspieranie kreatywnego myślenia.

W dniu 23 stycznia 2018 austriacki Krems na Dunajem gościł międzynarodową konferencję z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego przed katastrofami naturalnymi oraz spowodowanymi przez człowieka, współorganizowaną przez Uniwersytet Dunajski w Krems i Instytut Nauk Atmosferycznych i Klimatu Narodowego Urzędu Badawczego Włoch ISAC, oraz pierwsze, dwudniowe spotkanie robocze międzynarodowego projektu ProteCHt2save.

W ramach projektu FabLabNet od połowy października do połowy grudnia 2017 roku organizowaliśmy Akcję Pilotażową Community - serię darmowych szkoleń, warsztatów i prezentacji z zakresu druku 3D i modelowania przestrzennego.

W dniu 8 stycznia 2018 roku w siedzibie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego odbyła się wideokonferencja inaugurująca współpracę w ramach projektu.

Subregion Południowy Województwa Śląskiego nawiązał partnerską współpracę z CIOESTE, Związkiem Metropolitalnym Miast zachodniego regionu Sao Paulo w Brazylii.

Podkategorie