Nazwa spółki: GROPAK Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 15.10.2018

Kapitał zakładowy: 1,7 mln zł

 

Udziały ARR S.A.: 49% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, folii bąbelkowej, wypełniaczy

Strona intenetowa: https://gropak.eu/