Nazwa spółki: Seven System Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 3.11.2014 r.

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Udziały ARR S.A.: 42% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: wdrożenie innowacyjnego systemu nadzoru

Strona internetowa: https://sevensystem.pl/