Nazwa spółki: Recycling System Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 12.08.2014 r.

Kapitał zakładowy: 311.600,00 zł

 

Udziały ARR S.A.: 45,44% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: wdrożenie innowacyjnego modelu recyclingu odpadów z tworzyw sztucznych