Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej powtórnie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację usługi tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia konsekutywnego podczas warsztatów z języka polskiego na język słowacki dla potrzeb projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Zamówienie jest  wspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Szczegóły zamówienia w załączeniu

Termin składania ofert do 1 grudnia 2021

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO