Spr.66/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wyprodukowanie spotu filmowego -showreel promującego Szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego w ramach projektu „GreenFilmTourism”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „GreenFilmTourism”,współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Termin składania ofert do 3 grudnia 2021

 

Wyjaśnienia nr 1 [01.12.2021]

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4