Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi z zakresu obsługi produktów finansowych Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ARR S.A. na rzecz przedsiębiorców.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

W załączeniu szczegóły zamówienia:

Zaprosznie

Załącznik do zaproszenia