Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/podmioty  do złożenia oferty cenowej na wykonanie Audytu Dostępności nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej.  

Szczegóły zamówienia w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin składania ofert do 3 listopada 2021 do godz. 15.00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Wytyczne sporządzania audytu dostępności

Wzór audytu dostępności

Wzór formularza oferty.

Klauzula informacyjna RODO (dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)