Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów 70 zestawów startowych Arduino  w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert 02.11.2021 do godz. 13.00

 

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Załączniki:

Zaroszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu  zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO