Spr. 30/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk laptopów w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 6 sierpnia 2021 r.

 

Pytania i wyjąsnienia nr1 

 

 

 W załączeniu:

Zaproszenie

Załącznik nr 1-  Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO  - jeżeli dotyczy Oferenta

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o złożonych ofertach