Spr. 29/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostarczenie zestawu aparatu fotograficznego z obiektywem w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 6 sierpnia 2021 r.

W załączeniu:

- aktualne zaproszenie z dnia 02.08.2021 r.

- zaproszenie

- wzór formularza oferty

- Klauzula informacyjna RODO 

Zawiadomienie o wyborze oferty.