Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia warsztatów w zakresie wprowadzenia do metodologii „design thinking" dla administracji publicznej w ramach projektu InduCCI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe.

Zawiadomienie o wyborze.

Zaproszenie

Formularz oferty - wzór