Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku–Białej, zaprasza do współpracy instruktorów i trenerów do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów w ramach mikro projektu pn.”Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

W załączeniu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór formularza oferty