Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem szlabanów elektromechanicznych dla potrzeb parkingu Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul 1 Dywizji Pancernej 45. Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Termin składania ofert do 31 maja 2021r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o cenach ofert.

 

Pytania i wyjaśnienia [25.05.2021]

 

W załączeniu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – projekt parkingu

Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty